Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

misborderline
misborderline
1284 9dc1 500
Reposted fromikhakima ikhakima viahardkorwey hardkorwey
misborderline
Reposted fromesste esste viamaliwa maliwa
misborderline
6823 f03a
Reposted fromiamstrong iamstrong
misborderline
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viagoaskalice goaskalice
misborderline
2269 5718
Reposted fromfoina foina viaruinyourday ruinyourday
misborderline

July 08 2015

misborderline
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaruinyourday ruinyourday
misborderline
7547 4e19
jak najwięcej
misborderline
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaruinyourday ruinyourday
misborderline
5253 bdab 500
Reposted fromsewinglover sewinglover viaruinyourday ruinyourday
misborderline
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
misborderline
misborderline
Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć, to nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, to nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepotrzebna - trafiłaś do nieba za życia.
— William Wharton - Niezawinione śmierci
Reposted fromosaki osaki viamaliwa maliwa

July 07 2015

misborderline
1851 e85c
misborderline

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viamaliwa maliwa

July 04 2015

misborderline
4543 d5cd
Reposted fromfoina foina viaruinyourday ruinyourday
misborderline
Gdyby tylko można było wszędzie zabierać ze sobą osoby, dzięki którym czuje się co to szczęście, życie byłoby takie lepsze.
Reposted frominmyminds inmyminds viaruinyourday ruinyourday
6148 8079 500

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

misborderline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl